แบงค์ชาติ ออกหนังสือขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมหรือสนับสนุนการทำธุรกรรมเงิน Cryptocurrency


12 กุมภาพันธ์ 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกหนังสือประกาศถึงสถาบันการเงินทุกแห่งไม่ให้ทำธุรกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำธุรกรรมเงิน Cryptocurrency 5 ข้อดังนี้
  1. ห้ามเข้าไปลงทุนซื้อขายเงิน Cryptocurrency เพื่อผลประโยชน์ของสถาบันการเงิน หรือผลประโยชน์ของลูกค้า ไม่ว่าจะลงทุนเองหรือลงทุนให้ลูกค้า
  2. ห้ามให้บริการแลกเปลี่ยนเงิน Cryptocurrency ผ่านช่องทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน
  3. ห้ามสร้างแพลตฟอร์มให้ลูกค้าเข้าถึงเงิน Cryptocurrency
  4. ห้ามอนุญาตให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตซื้อเงิน Cryptocurrency
  5. ห้ามสนับสนุนหรือให้คำปรึกษาการลงทุนเงิน Cryptocurrency
นอกจากนี้แล้วประกาศให้สถาบันการเงินเฝ้าระวังการใช้บัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงิน Cryptocurrencyด้วย
ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2018/bank-of-thailand-not-allow-join-cryptocurrency/

ไม่มีความคิดเห็น: