วัดไทย ยุคประเทศไทย 4.0 ออกใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วัดไทยเริ่มนำร่องออกใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการ e-Donation แล้ว วัดยุคใหม่ บริจาคเงินแบบไม่ต้องไร้เงินสด โดยเริ่มใช้แล้วที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดงานว่า รัฐบาลและกระทรวงการคลังมุ่งผลักดันแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment จากนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Economy โดยงานตลาดบุญวัดใหญ่ อุ่นใจไร้เงินสด นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานรัฐภายใต้กระทรวงการคลังในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด โดยการนำร่องรูปแบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย และผู้บริหารธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ e-Donation ว่า หลังจากที่ธนาคารกรุงไทยได้ริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชั่นเป๋าตุง เติมบุญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริจาคเงินเข้าบัญชีวัดทันที ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องการบริหารจัดการเงินสด เกิดประโยชน์ในภาพรวมกับทุกภาคส่วน ซึ่งได้ให้บริการในหลายพื้นที่ เช่น วัดน้อยนพคุณ วัดครึ่งใต้ จ.เชียงราย วัดมหาธาตุแหลมสัก จ.กระบี่ ในวันนี้ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง โดยนำร่องออกใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริจาคเงินให้กับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก ผ่านอีเมลเป็นแห่งแรก และในอนาคตผู้บริจาคเงินยังจะสามารถหักลดหย่อนภาษีจากการบริจาคเงินได้อัตโนมัติตามความสมัครใจของผู้บริจาคอีกด้วย  
ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2017/e-donation-ktb/

ไม่มีความคิดเห็น: