ระวังตกเครื่องแบบเนียนๆ หลัง Changi สนามบินสิงคโปร์ยกเลิกประกาศ Final Call แล้วใครที่จะเที่ยวสิงคโปร์ ต้องเตรียมปรับตัวใส่ใจกับกำหนดเวลากับบัตร Boarding Pass มากขึ้น เพราะที่ท่าอากาศยานชางงี ( Changi Airport ) สิงคโปร์ ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สนามบินชางงีจะยกเลิกการประกาศเตือนผู้โดยสารให้ขึ้นเครื่อง ( Final Call )

ดังนั้น คำว่า “This is the final call for Flight……” จะไม่มีประกาศนี้อีกต่อไป รวมถึงจะไม่ขานชื่อผู้โดยสารที่ยังไม่ยอมไปที่ประตูขึ้นเครื่องด้วย มีแต่การประกาศในกรณีฉุกเฉิน เด็กพลัดหลง หรือสิ่งของสูญหายเท่านั้น
ทั้งนี้ท่าอากาศยานชางงี ทำแบบนี้เพื่อให้เป็นสนามบินที่สงบ เสียงประกาศน้อยลง และผู้โดยสารต้องใส่ใจประกาศสำคัญมากขึ้น
ดังนั้นตั้งแต่ปีใหม่ 2561 ผู้ที่ไปเที่ยวสิงคโปร์ควรเช็คเวลาขึ้นเครื่องด้วย เพราะไม่มีประกาศ Final Call แล้ว เสี่ยงตกเครื่องมากเลย
ข้อมูลจาก straitstimes

ไม่มีความคิดเห็น: