ครม. เห็นชอบ ขยายเวลาลดหย่อนภาษีสตาร์ทอัพ 10 กลุ่มเป้าหมาย อีก 1 ปี


ในการประชุม ครม.สัญจร 26 ธันวาคม 2560 มติ ครม. เห็นชอบขยายเวลาการหักลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 10 กลุ่มเป้าหมาย จากเดิมมาตรการครบกำหนดสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ขยายออกไปอีก 1 ปี เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ จากเดิมมีผู้ยื่นขอลดหย่อนเพียง 23 ราย ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย 
ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2017/cabinet-resolution-startup/

ไม่มีความคิดเห็น: