กรมสรรพากร เตือนระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โทรหลอกคืนภาษีผ่านตู้ ATM

ช่วงนี้ใครที่เสียภาษีกรุณาตั้งสติและตรวจสอบกันสักนิด หลังพบมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพาการ ขอตรวจสอบเรื่องเงินภาษี การขอคืนภาษี โดยให้ทำธุรกรรมโอนเงินผ่านทางตู้ ATM ซึ่งมีผู้หลงเชื่อและเสียเงินจำนวนมาก
นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของผู้เสียภาษีแต่อย่างใด
หากกรมสรรพากรมีข้อสงสัยหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติมจะมีหนังสือแจ้งไปถึงผู้เสียภาษีแต่ละราย และสำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เกิน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารแล้วเสร็จ จะดำเนินการคืนภาษีให้ผ่านระบบ
พร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือส่งเป็นเช็คธนาคาร โดยระบุชื่อ-สกุลของผู้ขอคืนและส่งไปให้ทางไปรษณีย์ตามภูมิล าเนาที่ผู้ขอคืนแจ้งไว้เท่านั้น ผู้เสียภาษีจึงไม่ต้องไปทำธุรกรรมใดๆ
เพื่อรับเงินภาษีคืนที่ตู้ ATM อีก ”
หากผู้เสียภาษีได้รับโทรศัพท์แอบอ้างที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอย่าง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โปรดอย่าหลงเชื่อ สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย ขอให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ
ข้อมูลจาก กรมสรรพากร

ไม่มีความคิดเห็น: