สำนักงานการบินพลเรือนประกาศให้กรุงเทพเป็นเขต ห้ามบินโดรน ถาวร


facebook สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศผ่านทาง facebook พร้อมหนังสือประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมีรายละเอียดว่า “เพื่อให้การกำหนดเขตพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่จัดงานมีความสอดคล้องกับเขตกำกับในการทำการบินตามที่ประกาศ ในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
  1. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
    ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ระหว่างการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
  2. ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าเขตกำกัดในการทำการบินในกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามเขต VT R1 Bangkok City ตามที่ประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย ซึ่งห้ามอากาศยานทุกประเภททำการบินในบริเวณดังกล่าวและรัศมีโดยรอบ 10 นอติคอลไมล์ (ประมาณ 19 กิโลเมตร) ความสูงตั้งแต่ 0 – 3,000 ฟุต จากพื้นดิน”
โดยสรุปคือ ห้ามอากาศยานทุกชนิด บินในเขตกรุงเทพมหานคร รัศมี 19 กิโลเมตร นับจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
และความสูงจากพื้นดิน 3,000 ฟุต ยกเว้นอากาศยานทหาร และอากาศยานที่ได้รับอนุญาตจาก กพท. (CAAT)

ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2018/no-drone-zone-bangkok/

ไม่มีความคิดเห็น: