MRT เปิดขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้รถไฟฟ้าและรถเมล์ฟรี 500 บาท ทุกเดือน

ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบมีชิปการ์ด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในเขต 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ซึ่งเป็นบัตรแบบ 2 ชิปการ์ด (Hybrid 2 Chips) หรือบัตรที่มีสัญลักษณ์ระบบตั๋วร่วม แมงมุง ด้านหลังบัตร สามารถขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เพื่อใช้รถไฟฟ้าและรถเมล์ ขสมก. ฟรี 500 บาท ทุกเดือน เริ่มแล้ววันนี้

ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดย กรมบัญชีกลาง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ บมจ.กรุงไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาระบบตั๋วร่วมเพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย เมื่อ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare Card) โดยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจำพวกสินค้าและบริการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ซึ่งในวันนี้จะเป็นกาขยายสิทธิให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประเภทบัตรแบบ 2 ชิปการ์ด (Hybrid 2 Chips) ให้สามารถใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้ภายในวงเงินสวัสดิการ (ภาคขนส่ง) ที่ได้รับ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น อีกทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ยังเป็นระบบในลักษณะเดียวกับบัตรแมงมุม ดังนั้น หากอนาคตรถไฟฟ้าสายอื่นๆ นอกเหนือจากรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงเข้ามาร่วมใช้ระบบแมงมุมด้วยแล้ว ก็จะทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถโดยสารรถไฟฟ้าเหล่านั้นได้ด้วย
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า รฟม. พร้อมที่จะดำเนินการตามแนวทางความร่วมมือระหว่าง กรมบัญชีกลาง รฟม. และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในการพัฒนาระบบตั๋วร่วมเพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประชาชนจะใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้นั้น จะเป็นบัตรฯ สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในเขต 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ซึ่งเป็นบัตรแบบ 2 ชิปการ์ด (Hybrid 2 Chips) มี Contactless Chip ตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) โดยจะมีสัญลักษณ์แมงมุมที่ด้านหลังบัตร บริเวณมุมขวาล่าง โดยบัตรฯ ประเภทนี้จะสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ได้ด้วย ภายในบัตรฯ มีวงเงินสำหรับค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT และรถโดยสารประจำทาง ขสมก. รวมกันในวงเงิน 500 บาท/คน/เดือน

ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประเภทที่มี 2 แบบชิปการ์ด (ที่มีสัญลักษณ์แมงมุมด้านหลังบัตร) ต้องนำบัตรฯ มา ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อนจึงจะสามารถใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ โดยได้จัดเตรียมจุดให้บริการขึ้นทะเบียนบัตรฯ ไว้ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 11.00 – 20.00 น. และบัตรฯ ที่ขึ้นทะเบียนแล้วนี้ จะเริ่มใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
แต่สำหรับผู้มีรายได้น้อยตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประเภทมี 2 ชิปการ์ด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จะสามารถนำบัตรฯ มาใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ทันที (เนื่องจากบัตรได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)

ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข้อมูลจาก facebook Bangkok MRT Metro

ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2018/welfare-card-register-to-used-mrt/

ไม่มีความคิดเห็น: