เตรียมดำเนินคดี ผู้บังคับโดรนบินระยะใกล้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทีมหมูป่า

จากที่มีภาพ โดรนบินในระยะใกล้เฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพบก ที่กําลังทําการบินลําเลียงทีมหมูป่าอะคาเดมีชุดแรก ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ํานางนอน ไปยังโรงพยาบาล เมื่อ 8 กรกฎาคม 2561 สามารถถ่ายภาพติดทั้งเฮลิคอปเตอร์และโดรน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานหรือกระบวนการเคลื่อนย้ายสมาชิกทีมหมูป่านั้น ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 กพท. ได้โพสต์ประกาศทาง facebook เตรียมดำเนินคดีผู้บินโดรนใกล้เฮลิคอปเตอร์แล้ว

โดรนบินในระยะใกล้เฮลิคอปเตอร์
เมื่ออ้างอิงจากประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการ บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 จึงอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อ 5 (2) ระหว่างทําการบิน ข้อ (จ) ต้องทําการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง พระอาทิตย์ตก ซึ่งสามารถมองเห็นอากาศยานได้อย่างชัดเจน และข้อ (ญ) ห้ามบังคับอากาศยานเข้าใกล้อากาศยาน ซึ่งมีนักบิน หากพบว่ามีความผิดจริงผู้บังคับโดรนลําดังกล่าว จะมีโทษตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ตามมาตรา 80 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท อย่างไรก็ตามสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จะดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดต่อไป
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าศูนย์อํานวยการร่วมค้นหา ผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ํานางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย และศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 3 กองทัพอากาศที่รับผิดชอบควบคุมการจราจรทางอากาศเหนือเขานางนอนและฝูงบิน 416 ได้กําหนดให้พื้นที่ ในรัศมี 15 ไมล์ทะเล รอบบริเวณวนอุทยานเป็นเขตควบคุมการบินเป็นกรณีชั่วคราว การบังคับหรือปล่อยโดรน ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์อํานวยการร่วมฯ ก่อนทุกครั้ง

โดรนบินในระยะใกล้เฮลิคอปเตอร์

ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2018/drone-thai-cave-caat/

ไม่มีความคิดเห็น: