กรมสรรพากร ชี้แจงกรณีรัฐบาลออกกฎหมายเก็บภาษีคนไทยขายของออนไลน์

กรมสรรพากร ออกชี้แจงต่อสื่อมวลชนหลังมีข้อความในสังคมออนไลน์แชร์ต่อกันว่า “คนไทยขายของออนไลน์รัฐบาลนี้ออกกฎหมายขูดรีดภาษี แต่ยกเว้นภาษี 13 ปี ให้แจ็คหม่า มาลงทุนขายของในไทย” นั้น
  • กรมสรรพากรยืนยัน คนขายออนไลน์เสียภาษีเงินได้เหมือนผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ไม่มีการเก็บภาษีเพิ่ม
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทางออนไลน์ ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี คือ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการต่างประเทศที่ให้บริการลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และการแข่งขันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่ได้มีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างครบถ้วน จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่ต้องเรียกเก็บและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเสียเปรียบ
  • ส่วนกรณีอาลีบาบาได้รับสิทธิยกเว้นภาษีนั้น คือสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนตามหลักเกณฑ์ของ BOI ซึ่งสิทธิประโยชน์พื้นฐนจะแตกต่างกันไปตามประเภทกิจการ โดยกิจการประเภทเดียวกันจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์เดียวกัน ปัจจุบัน การส่งเสริมการลงทุนจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการฝึกอบรมบุคลากรควบคู่ไปด้วย นอกจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานแล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมยังอาจได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี หากมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนให้กับอาลีบาบานั้น BOI จะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศกำหนด ซึ่งไม่ได้เป็นการให้เฉพาะเจาะจงกับรายใดรายหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ  นอกจากนี้หากพิจารณาประเภทกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายจะพบว่าไม่ใช่กิจการที่แข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการทางออนไลน์แต่อย่างใด
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กรมสรรพากร โทร 1161 หรือ www.rd.go.th

กรมสรรพากร
ข้อมูลจาก กรมสรรพากร

ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2018/revenue-department-news-tax-e-commerce-alibaba/

ไม่มีความคิดเห็น: