รถไฟฟ้า BTS ประกาศมาตรการเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากรถไฟฟ้าขัดข้อง

รถไฟฟ้า BTS จัดแถลงข่าวเผยมาตรการดูแลผู้โดยสารกรณีรถไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งเกิดขึ้นหนักสุดคือเมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยผู้บริหารรถไฟฟ้ส BTS ได้เปิดเผยมาตรการ เมื่อเช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยสรุปและเริ่มใช้จริงแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือ

รถไฟฟ้ส BTS
กลุ่มที่ 1 ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561
• บัตร RABBIT แบบเติมเงิน ได้รับเที่ยวเพิ่ม 3 เที่ยว
• บัตร RABBIT แบบเติมเที่ยว ได้รับเที่ยวเพิ่ม 6 เที่ยว
*เที่ยวที่รับเพิ่ม ใช้เดินทางได้ภายใน 45 วัน และมีอายุการใช้งานอีก 30 วัน นับจากใช้เที่ยวพิเศษวันแรก โดยรับเที่ยวเพิ่มที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานีตั้งแต่วันที่ 7-31 กรกฎาคม 2561

รถไฟฟ้ส BTS
กลุ่มที่ 2 หากรถไฟฟ้าล่าช้าเกิน 30 นาที
• บัตร RABBIT แบบเติมเงิน จะไม่ถูกตัดเงิน
• บัตร RABBIT แบบเติมเที่ยว ไม่ถูกตัดเที่ยวการเดินทาง โดยผู้โดยสารต้องออกประตูที่สถานีกำหนด เท่านั้น ทั้งนี้เฉพาะแบบเติมเที่ยวจะได้รับเที่ยวเดินทางพิเศษให้ภายหลัง 2 เที่ยวต่อวันที่เกิดความล่าช้า

รถไฟฟ้ส BTS
กลุ่มที่ 3 บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว ที่ซื้อจากตู้จำหน่ายบัตร
• นำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายใน 14 วัน หรือ นำมาขอเงินคืนได้
นอกจากนี้ทาง BTS เตรียมจัดทำแอป BTS SKYTRAIN บนมือถือ เพื่อแจ้งเหตุกรณีรถไฟฟ้าขัดข้อง และความหนาแน่นของผู้โดยสารแต่ละสถานีแบบ Real time คาดว่าจะเริ่มเปิดให้โหลดแอปทาง App Store และ Play Store ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นี้

ขอบคุณทีี่มา https://www.it24hrs.com/2018/bts-skytrain-fix-problem-for-passenger/

ไม่มีความคิดเห็น: