กสทช. เตรียมจัดประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่ กลางเดือนตุลาคม 2018

กสทช. อนุมัติร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่ ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ โดยเพิ่มราคาตั้งต้นจาก 35,988 ล้านบาท เป็น 37,988 ล้านบาท (คือขึ้นอีก 2,000 ล้านบาทจากราคาเดิม) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายทำระบบป้องกัน (ฟิลเตอร์) เรื่องการกวนสัญญาณ
และมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข คือ
  • ยกเลิกที่ผู้ชนะประมูลต้องทำระบบป้องกันกวนสัญญาณ
  • เปิดโอกาสให้ผู้ใช้คลื่น 850 MHz ที่หมดสัมปทาน แล้วหากชนะประมูลคลื่น 900 MHz ครั้งนี้ได้นั้น สามารถใช้คลื่น 850 เดิมได้อีก 2 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการย้ายย่านมาสู่ 900 MHz ได้ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 850 MHz และ 900 MHz พร้อมกัน
ข้อมูลจาก กสทช.

ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com

ไม่มีความคิดเห็น: