ผลประมูลคลื่น 1800MHz ปี 61 AIS DTAC คว้าคนละใบ แต่เหลือชุดความถี่อีก 7 ชุด

ผลประมูลคลื่น 1800 MHz dtac และ AIS ชนะประมูลคลื่น โดยหยุดอยู่ที่ใบละ 12,511 ล้านบาท หลังเคาะยืนยันราคาเริ่มต้น 12486 ล้านบาท และเคาะครั้งที่ 2 ให้ราคาขึ้น 25 ล้านบาท ก่อนที่ครั้งที่ 3 และ 4 ยืนยันราคาเดิมจึงสิ้นสุดการประมูลลงเมื่อ 11.15 น. ใช้เวลการดำเนินการประมูลทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 15 นาที

ผลประมูลคลื่น 1800MHz
พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช.กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 มีผู้ประกอบการ 2 รายเข้าร่วม ได้แก่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)

ผลประมูลคลื่น 1800MHz
ผลการประมูลปรากฎว่า ทั้ง 2 รายได้ใบอนุญาตไปคนละ 1 ใบ จำนวนคนละ 5 MHz ใบละ 12,511 ล้านบาท มูลค่าเงินในการประมูลคลื่น 1800 MHz รวมทั้งสิ้น 25,022 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยล็อตที่การเคาะคือ ล็อต B และ ล็อต G

ผลประมูลคลื่น 1800MHz
โดย AIS เลือกประมูลคลื่นใน ล็อตที่ 1 ที่เป็นคลื่น 1740-1745 MHz คู่กับ 1835-1840 MHz และ dtac เลือกประมูลคลื่น ล็อตที่ 2 1745-1750 MHz คู่กับ 1840-1845 MHz
หลังจากการประมูลซึ่งเสร็จสิ้นลงแล้ว จะมีประกาศผลการประมูลภายใน 7 วัน โดย กสทช. จะออกใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ให้แก่ผู้ชนะการประมูล ภายหลังผู้ชนะประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนใบรับอนุญาตอย่างครบถ้วนภายใน 90 วัน อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับชุดคลื่นความถี่ที่ยังเหลืออีก 7 ชุด ซึ่งรอประชุมบอร์ดอีกครั้ง
ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2018/1800mhz-thailand-spectrum-auction-final/

ไม่มีความคิดเห็น: