ไทยได้อันดับ 73 ของโลก จากการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ผลการจัดอันดับ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index: EGDI) ของ United Nations E-Government Survey ปี พ.ศ. 2561 ปรากฎว่า ประเทศไทยได้อันดับที่ 73 จากเดิมอันดับที่ 77 ในปี พ.ศ. 2559 จากทั้งหมด 193 ประเทศ ซึ่งดีขึ้นถึง 4 อันดับ

ส่วน 5 อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มประเทศผู้นำ 5 อันดับแรกของโลกได้แก่ 1. เดนมาร์ท 2. ออสเตรเลีย 3.เกาหลีใต้ 4.อังกฤษ และ 5.สวีเดน

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และหากจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับอาเซียน ไทยได้อันดับที่ 4. อยู่หน้าอันดับ 5.ฟิลิปปินส์ที่ได้อันดับ 75 ของโลก ส่วนอันดับ 1 ถึง 3 ในอาเซียน ได้แก่ 1.สิงคโปร์ (อยู่อันดับ 7 ของโลก) 2.มาเลเซีย (อันดับ 48 ของโลก) 3.บรูไน (อันดับ 59 ของโลก)

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สามารถดูรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018
ข้อมูลจาก DGA

ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2018/e-gov-survey-2018/

ไม่มีความคิดเห็น: