กสทช. สั่งโอเปอเรเตอร์คุมการลงทะเบียนซิมบุคคลธรรมดา จำกัดไม่เกิน 5 ซิมต่อค่าย

มติที่ประชุม กสทช. กำหนดให้กลุ่มบุคคลธรรมดาสามารถซื้อซิมได้สูงสุด 5 ซิมต่อค่าย หากเกินนั้นต้องซื้อที่ศูนย์บริการโดยตรงและแจ้งให้สำนักงาน กสทช. ทราบ

ลงทะเบียนซิม
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติให้มาตรการเพิ่มเติม สำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า ลงทะเบียนซิม โดยกำหนดดังนี้
1.ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย จะต้องควบคุมจำนวนการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีบุคคลธรรมดา ให้มีจำนวนไม่เกิน 5 เลขหมายต่อหนึ่งผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หากพบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ต้องซื้อที่ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น และให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายงานต่อสำนักงาน กสทช.
2. ให้มีข้อกำหนดในสัญญาระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับตัวแทนจำหน่ายที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะตัวการตัวแทน ซึ่งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งต่อผู้ใช้บริการและบุคคลภายนอกในการกระทำของตัวแทนจำหน่ายด้วย
ข้อมูลจาก @takornnbtc twitter ของ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.
ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2018/limit-register-sim-card-thai-nbtc/

ไม่มีความคิดเห็น: