หลุดคอนเฟิร์ม! Samsung Galaxy A90 ไม่มีรอยบากบนหน้าจอ