ขสมก ยกเลิก e-ticket เตรียมใช้เครื่อง EDC แทน

ขสมก ยกเลิก e-ticket แล้ว โดยบอร์ด ขสมก. มีมติยกเลิกสัญญาว่าจ้างบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ที่ติดตั้งระบบ e-Ticket บนรถเมล์ จำนวน 2,600 คัน วงเงิน 1,665 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากไม่สามารถใช้งานจริงแบบเป็นไปตามเงื่อนไขการประมูล (TOR) กำหนดได้
ขสมก ยกเลิก e-ticket
จากปัญหา e-ticket ไม่สามารถใข้งานได้ทุกคันและล้มเลิกโครงการ e-ticket แล้ว ทำให้ ขสมก. จับมือ ธนาคารกรุงไทย นำเครื่องเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) แบบมือถือ มารองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถเมล์แทน ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ขสมก ยกเลิก e-ticket
โดยเครื่อง EDC นี้ รองรับการอ่านบัตรของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่
– บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นแรก (เวอร์ชั่น 2.0)
– บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (เวอร์ชั่น 2.5)
– บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวอร์ชั่น 4.0
โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องแจ้งจุดหมายปลายทางที่จะลงแก่พนักงานเก็บค่าโดยสาร เพื่อให้พนักงานระบุค่าโดยสารบนเครื่อง EDC หักยอดเงินในบัตรให้ถูกต้อง ซึ่งพนักงานเก็บค่าโดยสารจะคอยให้คำแนะนำวิธีการใช้งาน
สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บริการโดยชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด สำหรับผู้ใช้บริการที่มีบัตรโดยสารล่วงหน้า สามารถใช้บัตรดังกล่าวในการใช้บริการได้ตามปกติ และอนาคตจะรองรับการชะเงินผ่านระบบ QR Code และบัตร EMV ของธนาคารต่างๆ ด้วย

ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2019/bmta-cancel-e-ticket/

โปรแกรมหวย richmantool

ไม่มีความคิดเห็น: