การุณยฆาต ต้องมีเงินเท่าไหร่?


ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดกว้างและอนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการการุณยฆาตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยข้อมูลจาก The Guardian ระบุว่า สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ยอมรับองค์กรที่ให้บริการ หรือช่วยทำการการุณยฆาตให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ

นอกจากนี้ยังมีประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก แคนาดา ออสเตรเลีย รวมถึงสหรัฐอเมริกาในบางแห่ง ที่ยอมรับว่าการุณยฆาต เป็นสิ่งที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนค่าใช้จ่ายในการการุณยฆาตนั้น Sanook! Money ได้ตรวจสอบกับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ตัดสินใจเข้ารับการการุณยฆาตในต่างประเทศ อย่างเว็บไซต์ dignityindying ของอังกฤษ จากการคำนวณค่าใช้จ่ายดังกล่าวในซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ระหว่าง 6,500 – 15,000 ปอนด์ (273,257 – 630,594 บาท) โดยค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ราว 10,000 ปอนด์ คิดเป็นเงินไทย 420,396 บาท

โดยค่าใช้จ่ายบางส่วนที่มีราคาแพงนั้นเกิดจากการจองตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ของผู้ป่วยในกรณีที่เกิดความคิดที่จะเปลี่ยนใจ รวมถึงไม่ตกเป็นเป้าสงสัยของเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเข้าประเทศด้วย


ขอบคุณที่มา https://www.sanook.com/travel/1414573/
โปรแกรมหวย richmantool

ไม่มีความคิดเห็น: