เช็กสิทธิประกันสังคมด้วยบัตรประชาชนผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ

เช็กสิทธิประกันสังคมด้วยบัตรประชาชนผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ

เคยหรือไม่ เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมมีจำนวนเท่าไหร่? หากเราแก่ตัวไปจะได้สิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง และจะได้เงินชราภาพเท่าไหร่ Sanook! Money ขอพาทุกๆ คนมาตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคม รวมถึงจำนวนเงินที่ถูกหักสมทบไปผ่านทางเว็บไซต์ได้ง่ายๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

2. สมัครสมาชิกเข้าใช้งาน ส่วนรหัสเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถใช้งานได้ทันที

3. การตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคม มีรายละเอียดดังนี้

 • ข้อมูลการส่งเงินสมทบ

 • ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล

 • ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล

 • การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน

 • การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ

 • ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร

 • ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร

 • ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

 • ขอเบิกสิทธิประโนชน์กรณีชราภาพ

 • เลือกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน

 • ประวัติการทำรายการ

ที่สำคัญผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 สามารถตรวจสอบข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมได้เช่นกัน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1506 หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม


ขอบคุณที่มา https://www.sanook.com/money/639999/


โปรแกรมหวย richmantool

ไม่มีความคิดเห็น: