บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อบัตรโดยสาร BTS ได้แล้วทุกสถานี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อบัตรโดยสาร BTS ได้แล้วทุกสถานี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อบัตรโดยสาร BTS ได้แล้วทุกสถานี โดยกรมบัญชีกลางเผย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบบัตรแมงมุม และบัตร EMV Contactless สามารถชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อบัตรโดยสาร BTS
โดย ผู้ถือบัตรฯ ทั้ง 1.46 ล้านราย สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อบัตรโดยสาร BTS ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ณ ห้องจําหน่ายบัตรโดยสารฯ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานี จํานวน 43 สถานี เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ถือบัตรฯ อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการเดินทางและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการดํารงชีวิตในแต่ละวัน นอกเหนือจากการใช้บัตรฯ ชําระค่าโดยสารรถเมล์ (ขสมก.) และรถไฟฟ้า (รฟม.) ทั้งสายสีม่วงและสีน้ําเงิน ที่ได้ให้บริการมาก่อนแล้ว
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการเดินทาง นั้น ผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับบัตรแมงมุม และบัตร Contactless จะได้รับวงเงินค่าโดยสารรถเมล์ (ขสมก.)/รถไฟฟ้า (รฟม.)/รถไฟฟ้า (BTS) จํานวนเงิน 500 บาท/คน/เดือน จะมีการใช้จ่ายหรือไม่ จํานวนเท่าใดก็ตาม ทุกสิ้นเดือนจะตัดวงเงินที่เหลือ และใส่วงเงินให้ใหม่ จํานวน 500 บาท ทุกเดือน
หากผู้ใช้บัตรมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-270-6400 กด 3 ในวันและเวลาราชการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อบัตรโดยสาร BTS
ทั้งนี้การซื้อบัตรโดยสาร BTS โดยใช้บัตรเครดิต และบัตรเดบิตนั้น ไม่สามารถซื้อแบบเที่ยวเดียว หรือเติมมูลค่าเงินบนบัตร rabbit ได้ แต่สำหรับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห้งรัฐ สามารถซื้อบัตรเที่ยวเดียวได้ผ่านจุดจำหน่ายบัตรโดยสาร
ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง 

ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2019/welfare-card-bts-ticket/โปรแกรมหวย richmantool

ไม่มีความคิดเห็น: