ไปเลือกตั้งกันเถอะ... แต่สำหรับคนที่ไม่ไป เรามาดูกันว่าต้องเสียสิทธิอะไรบ้าง

ไปเลือกตั้งกันเถอะ... แต่สำหรับคนที่ไม่ไป เรามาดูกันว่าต้องเสียสิทธิอะไรบ้าง

 
โดย สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่า หากเราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุแล้ว แต่เหตุนั้นไม่สมควร กฏหมายกำหนดให้เราเสียสิทธิบางประการดังต่อไปนี้
  1. ถูกตัดสิทธิในการ ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
  2. ถูกตัดสิทธิในการ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
  3. ถูกตัดสิทธิในการ ลงสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  4. ต้องห้ามในการ ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
  5. ต้องห้ามในการ ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
    ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
การจำกัดสิทธิทั้ง 5 ข้อ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกครั้งต่อไป ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้เริ่มนับเวลาการกำจัดสิทธิ 2 ปีรอบใหม่ นับจากวันที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิครั้งล่าสุด

ที่มา : www.ect.go.th

ขอบคุณที่มา https://news.thaiware.com/16070.htmlโปรแกรมหวย richmantool

ไม่มีความคิดเห็น: