ผู้ค้าออนไลน์ต้องรู้! ‘ภาษีอีเพย์เมนต์’ มีผลบังคับแล้ววันนี้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 หรือ กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

        วันที่ 21 มี.ค. 2562 รายละเอียดขอกฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยก่อนหน้านี้กรมสรรพากรเคยออกมาชี้แจงแล้วว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการพุ่งเป้าจัดเก็บภาษีจากกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ รวมถึงผู้ที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว หากแต่จะกระทบโดยตรงกับกลุ่มที่มีการเลี่ยงภาษีหรือไม่เคยเสียภาษี

                                                                     (ภาพประกอบ)

         สาระสำคัญคือ กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีวอยเล็ต) มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี โดยธุรกรรมลักษณะเฉพาะ คือ

       1. มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป
       2. มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

         หากพบเป็นไปตาม 2 ข้อนี้ ต้องรายงานไปยังกรมสรรพากร หากธนาคาร หรือผู้ให้บริการอีเพย์เมนต์ไม่รายงาน กรมสรรพากรมีอำนาจลงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และ ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน จนกว่าจะแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมถึงปรับปรุงอัตราโทษ กรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษี หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ขอบตุณที่มา  https://workpointnews.com/2019/03/21/12501ผู้ค้าออนไลน์ต้องรู้-ภ1

ไม่มีความคิดเห็น: