Microsoft ยอมรับ เมล Outlook.com ถูกแฮ็ค พบข้อมูลผู้ใช้งานหลุดออกไป

          Microsof ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการหลังพบว่าอีเมล outlook.com ถูกแฮ็ค สถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คิด ตอนนี้บริษัทได้ส่งอีเมลเตือนไปยังผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

         บริษัทประกาศว่า แฮ็คเกอร์เข้าถึงข้อมูล outlook.com ตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ โดยข้อมูลที่ถูกเข้าถึงได้ประกอบไปด้วย อีเมลแอดเดรส โฟลเดอร์ และหัวข้อของอีเมล และรายช่ืออาจถูกเข้าถึงด้วย

         วันอาทิตย์ที่ผ่านมา Microsoft ได้ส่งอีเมลถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 6% ซึ่ง Microsoft ออกมายอมรับเมื่อมีการเผยแพร่หลักฐานการถูกแฮ็คอย่างเป็นทางการซึ่งสถานการณ์ค่อนข้างไม่ดีแล้ว โดยบัญชีของผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบถูกแฮ็คเกอร์เข้าถึงได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา จนถึงประมาณ 28 มีนาคมที่ผ่านมา

         Motherboard ยืนยันว่าแฮ็คเกอร์สามารถเข้าถึงอีเมล Outlook.com มากกว่า 6 เดือนแล้ว และสามารถใช้อีเมลในการรีเซ็ตบัญชีออนไลน์อื่นๆ เช่น iCloud ได้ (ใครใช้ iPhone จะทราบดีว่าเข้าถึง iCloud ได้นี่ข่าวร้ายสุดๆ แล้ว)

         ทั้งนี้ Microsoft ยืนยันว่าตัวเลข 6 เดือนนั้นมากเกินไป แฮ็คเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 มีนาคม 2019 เท่านั้น และทางบริษัทได้แจ้งผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย

ขอบคุณที่มา  https://www.beartai.com/news/itnews/321401

ไม่มีความคิดเห็น: