โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ รักษาได้ ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

อาการโรคข้อเข่าเสื่อม
 

อาการโรคข้อเข่าเสื่อม


            ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ ซึ่งจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงถึง 20 % และจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต และหนึ่งในโรคยอดนิยมเลยของคนวัยนี้ คือ โรคข้อเข่าเสื่อม เนื่องมาจากมีการใช้งานข้อเข่าอย่างหนักตลอดเวลาที่ผ่านมา อายุมากขึ้น ร่วมถึงการใช้ยาบางประเภทก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนกลุ่มนี้เสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่าวัยอื่น ๆ
             นพ.สิริเอก คงแสงดาว ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางข้อเข่าและสะโพก ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า โรคข้อเข่าเสื่อม สามารถพบได้เกือบทุกช่วงวัย แต่พบมากในผู้ที่มีอายุมากแล้ว โดยลักษณะอาการที่บ่งบอกว่าคุณเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม คือ ปวดเข่ามาก เดิน ขึ้น – ลง บันไดลำบาก ได้ยินเสียงเข่าเวลาเหยียดงอ หรือเข่ามีลักษณะผิดรูป ดังนั้นหากมีอาการที่ดังกล่าว ควรเข้ามาพบแพทย์เพื่อรับการรักษา เพราะหากปล่อยไว้จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของท่านอย่างแน่นอน

            การมาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดในการวินิจฉัยโรค และความรุนแรง แพทย์จะพิจารณาเลือกรักษาจากอาการและระยะของความเสื่อมของข้อเข่า หากพบว่ามีอาการรุนแรงก็จะแนะนำให้คนไข้รักษาด้วย นวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty) ซึ่งการผ่าตัดมีความปลอดภัยสูง แผลจากการผ่าตัดมีขนาดเล็ก เจ็บน้อยกว่า ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
            ในการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม จะเป็นการแนะนำให้คนไข้พยายามดูแลรักษาข้อเข่าและ ใช้งานข้อเข่าอย่างถูกวิธี งดกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวข้ออย่างหนัก ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
 
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า


             ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียวมีแพทย์ผู้ชำนาญการให้การดูแลรักษา สามารถวินิจฉัยและรักษาด้วยการผ่าตัดกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น โดยศัลยแพทย์กระดูก และข้อเฉพาะทางและมีประสบการณ์การผ่าตัดทั้งแบบเปิดและส่องกล้อง ทำให้ระยะเวลา ในการพักฟื้นน้อย และผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วและปลอดภัยขึ้น

ขอบคุณที่มา  https://mgronline.com/goodhealth/detail/9620000036226

ไม่มีความคิดเห็น: