ผวา5วันสงกรานต์จับเมาขับกว่า8พันคดี ติดEM389ราย

© สนับสนุนโดย Si-Phaya Publishing Co.,Ltd.

                 เมื่อวันที่ 16 เม.ย. นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในช่วงควบคุมเข้มงวดของวันที่ 15 เม.ย. 2562 มีจำนวนสูงถึง 4,264 คดี แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 4,262 คดี คิดเป็นร้อยละ 99.95 คดีขับรถประมาท 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.05 นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราสูงถึง 203 ราย โดยส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 นาฬิกา เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัว 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง เป็นต้น ส่วนยอดสะสมกรณีที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์ EM ในช่วง 5 วัน (11-15 เม.ย. 2562) มีทั้งสิ้น 389 ราย แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 387 ราย คดีขับเสพ 2 ราย

                นายประสาร กล่าวอีกว่า สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในช่วง 5 วัน (11-15 เม.ย. 2562) มีทั้งสิ้น 8,383 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 8,222 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.08 คดีขับเสพ 150 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.79 คดีขับรถประมาท 11 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.13 ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม 596 คดี กรุงเทพมหานคร 480 คดี และจังหวัดนครพนม 440 คดี ทั้งนี้ จากสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอดระยะเวลา 5 วันที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดที่มีสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราสูง จะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดเลย เป็นต้น

ขอบคุณที่มา  https://www.msn.com/th-th/news/national/ผวา5วันสงกรานต์จับเมาขับกว่า8พันคดี

ไม่มีความคิดเห็น: