ไล่ออก "ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์" ผอ.หอศิลป์ฯ ปมแย้งงบประมาณ-ร้องความโปร่งใส

            (24 ก.ย. 62) ไทยพีบีเอส รายงานว่า ได้รับจดหมายเปิดผนึกจาก ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ผอ.หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร หัวข้อ ขอเรียกร้องความเป็นธรรมและโปร่งใสในการถูก “ไล่ออก” โดยมีเนื้อหาสำคัญ อ้างถึงเหตุผลที่ไม่ผ่านการประเมิน ว่ากรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่พอใจการแสดงความเห็นของ ผศ.ปวิตร เรื่องการสนับสนุนงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในการแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยในเนื้อหายังยืนยันผลการดำเนินงานของหอศิลป์ ที่ส่งให้ปีนี้มีจำนวนผู้ชมประมาณการสูงว่าทุกปีที่ผ่านมา 1.9 ล้านคน โดยเนื้อหาฉบับเต็มมีดังนี้

            เรื่อง ขอเรียกร้องความเป็นธรรมและโปร่งใส ในการถูก “ไล่ออก”

            เรียน เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนทุกท่าน 

            ก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ อย่าง สม่ำเสมอ ทำให้ปัจจุบันนี้มีผู้เข้าชมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยวันละ 5,600 คน และ ประชาชนจำนวนมากก็กรุณาบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศก็ มาร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้รายจ่ายของหอศิลปกรุงเทพฯ ลดลงตามลำดับ จากปี 2560 จำนวน 75 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 63 ล้านบาท และปี 2562 นี้ประมาณการไว้ที่ 48 ล้านบาท ในขณะที่จำนวนผู้เข้าชมงานปีนี้ ประมาณการว่าจะสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา คือ 1.9 ล้านคน

            ผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าผมได้ถูกคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ชุดใหม่ (ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2562 หลังจากชุดเก่าหมดวาระเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2561) “ไล่ออก” เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2562 (โดยให้ปฏิบัติงานวันสุดท้าย วันที่ 30 ก.ย.2562) ซึ่งเหตุผลหนึ่ง (จากการบอก เล่าด้วยวาจา) ก็คือ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่พอใจการแสดงความเห็นของผมเรื่องการสนับสนุน งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในการแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน อนึ่ง คณะกรรมการมูลนิธิได้ยื่น ข้อเสนอให้ผม “ลาออก” เพราะ“จะสวยกว่าอยู่แล้ว” ซึ่งผมขอปฏิเสธ และขอให้คณะกรรมการมูลนิธิเปิดเผย รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระผม โดยผมได้แนบรายละเอียดลำดับเหตุการณ์และหลักฐาน จดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ข่าวนี้สู่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่แท้จริง จักเป็นพระคุณยิ่ง

            ขอแสดงความนับถือ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์

            ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ไม่มีความคิดเห็น: