เปิดสถิติ โมบายแบงกิ้ง-ATM ธนาคารไหน ระบบล่มบ่อยสุด

          ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ แบงก์ไหนระบบขัดข้องบ่อยที่สุดในไตรมาส 2 ปีนี้

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ในเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อระบบเกิดเหตุขัดข้อง

          ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางสำคัญ ทั้ง 4 ช่องทาง ปรากฏผลดังนี้

          การขัดข้องของระบบ Mobile Banking

          1. ธนาคารกรุงไทย จำนวน 7 ครั้ง
          2. ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 5 ครั้ง
          3. ธนาคารทหารไทย จำนวน 4 ครั้ง
          4. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารธนชาต จำนวน 2 ครั้ง
          5. ธนาคารทิสโก้ จำนวน 1 ครั้ง

          การขัดข้องของระบบ Internet Banking

          1. ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ จำนวน 2 ครั้ง
          2. ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต จำนวน 1 ครั้ง

          การขัดข้องของเครื่อง ATM และเครื่องรับ CDM

          1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย จำนวน 2 ครั้ง
          2. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย และธนาคารธนชาต จำนวน 1 ครั้ง

          การขัดข้องที่สาขาของธนาคาร

          ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต จำนวน 1 ครั้งเท่ากัน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ,https://money.kapook.com/view214333.html


ไม่มีความคิดเห็น: