ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ รับเงินเที่ยว 1,000 วันที่ 2 ครบ 1 ล้านคนแล้ว

             ลงทะเบียนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว "ชิมช้อปใช้" ลงทะเบียนรับเงินเที่ยว 1,000 บาท วันที่ 2 เต็มโควตา 1 ล้านคนแล้ว


           วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. มีรายงานว่า การเปิดรับลงทะเบียนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้" รับวงเงินเที่ยว 1,000 บาท ในเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com วันที่ 2 ซึ่งเริ่มเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าไปสมัครได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. นั้น ขณะนี้จำนวนผู้ลงทะเบียนได้เต็มโควตาของวันนี้แล้ว คือ 1 ล้านคน ดังนั้นผู้ที่สนใจจะสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ในวันถัดไป ตั้งแต่เวลา 00.00 น.

แจกเงิน


           อย่างไรก็ตาม หลังจากลงทะเบียนแล้ว และได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ใน 2 ส่วน เพื่อใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนี้

           G-Wallet 1 รัฐบาลสนับสนุนวงเงินจำนวน 1,000 บาทต่อคน ให้แก่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ในจังหวัดท่องเที่ยวที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน โดยวงเงินดังกล่าวจะใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ

           G-Wallet 2 กรณีที่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เติมเงินของตนเองในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และใช้ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ โดยหากเป็นการจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักรวมถึงบริการต่าง ๆ ตามปกติของที่พักนั้น ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ที่กำหนด ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของตนเอง ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) โดยจะจ่ายเงินชดเชยคืนในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ภายในเดือนธันวาคม 2562

ข้อมูลจาก สำนักข่าว INN , https://money.kapook.com/view215038.html

ไม่มีความคิดเห็น: