ชิมช้อปใช้ เฟส 2 แย้มข่าวดี "ไม่ต้องอดนอน" หลังคลังเล็งเปิดให้ลงทะเบียน 3 ช่วงเวลา

            นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวถึงรูปแบบการลงทะเบียนร่วมโครงการชิมช้อปใช้ เฟส 2 ว่าขณะนี้เตรียมให้ธนาคารกรุงไทยปรับระบบเวลาลงทะเบียน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทุกช่วงวัยเข้าลงทะเบียนได้มากขึ้น โดยจะกระจายเวลาการลงทะเบียนให้มากขึ้น คาดว่าจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ เช้า, ค่ำ และดึก ซึ่งช่วงเวลาเปิดลงทะเบียนน่าจะอยู่ที่ราว 2-3 ชั่วโมง

            เนื่องจากการลงทะเบียนรูปแบบเดิมนั้นยอมรับว่าผู้ลงทะเบียนต้องนอนดึก ตื่นมาลงทะเบียนเวลา 01.00 - 03.00 น. ทางรัฐบาลจึงเห็นอย่างมาก และต้องการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมอีกหลายด้าน

            สำหรับโครงการชิมช้อปใช้เฟส 2 จะเพิ่มจำนวนร้านค้าให้มากขึ้น โดยจะเชิญชวนผู้ประกอบการ (SME) ที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส. เข้ามาร่วมโครงการเพิ่มเติมด้วยด้วย จากเดิมที่โครงการชิมช้อปใช้ในเฟสแรกซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 170,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

            รวมทั้งการเชื่อมโยงมาตรการ "100 เดียวเที่ยวทั่วไทย" เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เปิดโอกาสให้คนเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกำหนดไว้ 10 ล้านคน

ไม่มีความคิดเห็น: