เงินเด็กแรกเกิดเข้าวันไหน - ใครได้ - ลงทะเบียนอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

         รมว.พัฒนาสังคมฯ ตอบทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับขั้นตอนการได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนที่ไหน ใครมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ รวมถึงใครที่จะไม่ได้รับเงินในคราวนี้ หรือตกเบิกได้ย้อนหลัง 

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

         จากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด-6 ขวบ โดยจะทำการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวในวันนี้ (10 ตุลาคม 2562) ให้กับผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ พร้อมขยายฐานรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยให้เด็กเดือนละ 600 บาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไปนั้น

อ่านข่าว : 10 ต.ค. นี้ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท วันแรก วงเงินรวม 1.6 พันล้าน

         ล่าสุด (10 ตุลาคม 2562) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ เพื่อตอบคำถามสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนที่ไหนอย่างไร รวมถึงผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ เป็นใครได้บ้าง โดย รมว.พัฒนาสังคมฯ จะไขทุกความสงสัยด้วยการถาม-ตอบ แบบเข้าใจง่าย ดังนี้

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท
         1. ใครได้รับบ้าง : เด็กเกิดหลัง 1 ตุลาคม 2558 (เกิดก่อนไม่ได้รับ) สัญชาติไทยเท่านั้น

         2. เกณฑ์รายได้ของคนในครอบครัว : เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

         3. ขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน : อบต. / เทศบาล / สำนักงานเขต (ในกรุงเทพฯ) *ตามที่อาศัยอยู่ ไม่ใช่ตามทะเบียนบ้าน

         4. พ่อแม่มีประกันสังคมขอใช้สิทธิ์ได้ไหม : ได้

         5. เคยลงทะเบียนแล้วต้องลงทะเบียนใหม่ไหม : เคยได้สิทธิ์และลงไว้แล้วไม่ต้องลงใหม่ ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนต้องลงใหม่

         6. ใช้บัญชีธนาคารอะไรบ้าง : ธนาคารรัฐบาล 3 แห่ง ธนาคารออมสิน / กรุงไทย / ธ.ก.ส. (ผู้ที่เคยได้รับโอนก่อนหน้านี้และใช้ธนาคารอื่น ยังใช้ได้อยู่)

         7. ลงทะเบียนเมื่อไร จึงจะได้รับในรอบเดือนตุลาคมนี้ : ก่อน 25 กันยายน 2562 (ต้องคีย์ข้อมูลเรียบร้อย)

         8. จะได้รับเงินย้อนหลังหรือไม่ : เด็กที่ครบ 3 ขวบแล้ว และลงทะเบียนแล้วจะได้รับย้อนหลัง ส่วนเด็กที่เกิด 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ได้ย้อนหลังจนถึงวันเกิดเด็ก

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

         นอกจากนี้ นายจุติ ยังโพสต์อธิบายถึงคนที่จะยังไม่ได้รับเงินในคราวนี้ หรือตกเบิกย้อนหลัง ด้วยว่า แล้วแต่กรณี สำหรับคนที่ตกเบิกย้อนหลัง ขอให้เข้าไปติดต่อที่ท้องถิ่นที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลต่อไป เมื่อข้อมูลถูกต้องและเข้าระบบแล้วจะได้รับในเดือนหน้า

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


ส่วนกลุ่มคนที่จะไม่ได้รับเงินในคราวนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
         1. ยังไม่ได้มาให้ข้อมูลสถานะครัวเรือนเพิ่มเติมที่ อปท. หรือให้ข้อมูลหลังวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้ถูกระงับสิทธิชั่วคราว อยู่ระหว่างเสนอ ครม.

         2. ข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องทำการแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เช่น ลงวันเดือนปีเกิดผิด เลขบัตรประชาชนผิด บัญชีธนาคารผิด บัญชีธนาคารผิดประเภท (ต้องออมทรัพย์) บัญชีธนาคารไม่ผูกพร้อมเพย์ เป็นต้น

 

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : https://money.kapook.com/view215739.html

ไม่มีความคิดเห็น: