เตรียมถุงผ้าให้พร้อม นับถอยหลัง 1 ม.ค. 63 ห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง งดแจกถุงพลาสติก

          คนไทยเตรียมถุงผ้าให้พร้อม 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง งดแจกถุงพลาสติก ทส. เร่งขยายไปภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมผลักดันกฎหมายงดใช้พลาสติกในประเทศ
          งดแจกถุงพลาสติก

ภาพจาก เฟซบุ๊ก TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

          วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro รายงานเรื่อง นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จากการขับเคลื่อนการลด ละ เลิกใช้พลาสติก รวมถึงถุงที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ภายใต้โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
          โดยสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศ งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในวันสิ่งแวดล้อมไทย (4 ธันวาคม) และวันที่ 4 ของทุกเดือน รวมทั้งการบริจาคถุงผ้าตามโรงพยาบาลในโครงการ "บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน"

          ทั้งนี้ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้มากกว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5.7 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท และมีการบริจาคถุงผ้าให้โรงพยาบาลต่าง ๆ แล้วกว่า 8,000 ใบ

งดแจกถุงพลาสติก

ภาพจาก เฟซบุ๊ก TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

          นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงโครงการเลิกใช้ถุงพลาสติก ตามข้อสั่งการของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดให้จัดการขยะพลาสติก โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต

          อย่างไรก็ตาม มีการประสานขอความร่วมมือเครือข่าย 43 ห้างใหญ่ ร่วมกันไม่แจกถุงพลาสติก และทำความเข้าใจกับลูกค้า จากนั้นจะขับเคลื่อนไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจะดำเนินการคู่กับการผลักดันทางกฎหมาย โดยคาดว่าจะใช้เวลา 1 ปี และในวันที่ 1 มกราคม 2564 จะสามารถคลอดกฎหมายงดใช้พลาสติกในประเทศให้ได้


งดแจกถุงพลาสติก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro , https://hilight.kapook.com/view/194741

ไม่มีความคิดเห็น: