ยาน InSight จอดบนดาวอังคารสำเร็จ พร้อมรูปดาวอังคารภาพแรก

ยาน InSight จอดบนดาวอังคาร สำเร็จ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2018 เวลา 02:52น. ตามเวลาประเทศไทย นับเป็นครั้งที่ 8 ของมนุษยชาติ ที่ได้ทำการลงจอดบนดาวเคราะห์ดวงนี้อย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี


ทั้งนี้ ยาน InSight มีเป้าหมายเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในของดาวอังคาร ตั้งแต่ชั้นเปลือก ชั้นแมนเทิลลงไปจนถึงแกนกลางของดาว ช่วยให้ตอบคำถามได้ว่าดาวเคราะห์หินในระบบสุริยะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ซึ่งดาวอังคารและโลกต่างก็เป็นดาวเคราะห์หิน การศึกษาโครงสร้างภายในของดาวอังคารจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของโลกเช่นเดียวกัน

อีกหนึ่งวัตถุประสงค์หลักของยานอินไซต์ คือ การศึกษาธรณีแปรสัณฐานในดาวอังคาร เพื่อตอบคำถามว่าบนดาวอังคารมีแผ่นดินไหวรุนแรงมากน้อยเพียงใด และศึกษาว่ามีอุกกาบาตตกลงมายังพื้นผิวดาวอังคารมากน้อยขนาดไหน

เนื่องจากดาวอังคารมีขนาดเล็กกว่าโลกประมาณ 1 ใน 3 เท่า ทำให้ดาวอังคารไม่มีพลังงานมากพอที่จะเกิดธรณีแปรสัณฐานรุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับโลก พื้นที่ส่วนมากบนผิวดาวจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะเวลากว่า 3 พันล้านปี ทำให้ดาวอังคารเป็น “ห้องทดลอง” การศึกษาดาวเคราะห์หินในอดีตได้เป็นอย่างดี

นับจากการลงจอดของยาน InSight บนดาวอังคารสำเร็จในวันนี้ จะมีระยะเวลาปฏิบัติภารกิจนี้ประมาณ 1 ปี ของดาวอังคาร หรือประมาณ 2 ปีของโลก

L
ภาพนี้เป็นภาพแรกที่ได้จากยานสำรวจอวกาศ Insight ภาพที่เต็มไปด้วยฝุ่นนี้เป็นภาพที่ถ่ายผ่านฝาครอบเลนส์เพื่อป้องกันความเสียหาย ซึ่งฝาครอบนี้จะได้ทำการเอาออกไปเวลาต่อไป

ที่มา https://www.it24hrs.com/2018/insight-lander-arrives-mars/

ไม่มีความคิดเห็น: