ผ่าน 4 วันช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ ยอดตายพุ่ง 208 ศพ กรุงเทพฯ เสียชีวิตแล้ว 11 ราย

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดย นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ว่า มีการเกิดอุบัติเหตุ 485 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 48 ราย ผู้บาดเจ็บ 484 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ 33.20 รองลงมาคือ ขับรถด้วยความเร็ว ร้อยละ 28.66 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.76 ซึ่งจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ 18 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ จังหวัดนครปฐม 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเลย จังหวัดละ 19 คน โดยสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 4 วันของการรณรงค์ (27-30 ธ.ค. 2562) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,988 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 208 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,031 คน ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ 61 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 11 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือ จังหวัดนครปฐม 66 คน และจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยมีทั้งหมด 16 จังหวัด โดยนายวิตถวัลย์ กล่าวว่า ในวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่และมีการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงหลายพื้นที่มีการจัดงานรื่นเริง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้สั่งการจังหวัดดำเนินมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยให้ปรับแผนการตั้งด่านชุมชนบนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเข้าสู่ถนนสายหลัก เน้นการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ กวดขันตาม 10 มาตรการหลัก คุมเข้มบริเวณสถานบันเทิง พื้นที่จัดงาน และบริเวณเส้นทางโดยรอบที่มีการจัดงานรื่นเริง (Countdown) และจุดที่มีประชาชนมารวมกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ได้กำชับให้ดำเนินมาตรการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำหน่ายแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึง 20 ปี รวมถึงการจำหน่ายสุราในลักษณะเร่ขาย โดยได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ใช้มาตรการเชิงรุกทั้งด่านครอบครัว ด่านชุมชน เพื่อป้องปรามและเตือนให้ผู้ขับขี่ “ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง” โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความประมาท เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และร่วมกันมอบความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ทั้งนี้ นายวิตถวัลย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในปีนี้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ปภ. จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำด่านกว่า 117 ด่านทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำศาลในคดีที่มีผู้ต้องถูกคุมประพฤติขึ้นศาลอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้พบว่าตั้งแต่แต่วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562 มีผู้ต้องคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 4,856 คดี หรือร้อยละ 96.96 และพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำ 63 ราย ซึ่งในจำนวนดังกล่าวจะต้องมีการประเมินพฤติกรรมว่าหากเข้าข่ายติดสุรารุนแรงจะต้องเข้ารับการบำบัดหรือเข้าข่ายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป เช่น อาจมีการนำเข้าไปชมห้องดับจิต และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลืออุบัติเหตุทางรถยนต์ ขอขอบคุณ ข้อมูล : https://www.sanook.com/news/7997015/

ไม่มีความคิดเห็น: