แก้ปัญหาประชาชนถูกหลอก ทุกศาลทั่วประเทศ เผยแพร่อัตราหลักทรัพย์ประกันตัว

เลขาฯศาลยุติธรรม เผย ต้นปี ทุกศาลทั่วประเทศ พร้อมเผยแพร่อัตราหลักทรัพย์ประกันตัว ตามนโยบาย ปธ.ศาลฎีกา ขณะที่ช่วยป้องกัน ปชช. ถูกมิจฉาชีพหลอก นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงการดำเนินการติดประกาศข้อมูลหลักเกณฑ์ของมูลค่าหลักทรัพย์การประกันตัวผู้ต้องหา/จำเลยคดีต่างๆ บริเวณป้ายบอร์ดศาลทั่วประเทศ และเว็บไซต์ศาล รวมทั้งช่องทางอื่นประชาสัมพันธ์อื่น เพื่อให้ผู้ที่ต้องมีคดีขึ้นศาลได้เห็นชัดเจน ตามที่นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา มีดำริไว้ในการแถลงนโยบายบริหารศาลยุติธรรมเมื่อเข้ารับตำแหน่งเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาว่า เรื่องการติดประกาศอัตราการวางหลักทรัพย์ประกันตัว “สำนักงานศาลยุติธรรม” ได้ติดตามผลปฏิบัติตามนโยบายของประธานศาลฎีกาไปยังทุกศาลทั่วไปประเทศแล้วพบว่าขณะที่มีศาลที่ดำเนินการเผยแพร่บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกัน พร้อมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เสร็จสิ้นแล้ว 226 ศาล จากศาลทั่วประเทศ 241 ศาล คิดเป็น 93.77% ระหว่างนี้จึงเหลือศาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวนไม่มากซึ่งได้กำชับไปว่าดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ซึ่งหากศาลใดมีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ สามารถแจ้งมายังสำนักงานศาลยุติธรรมได้ เราในฐานะหน่วยสนับสนุนการดำเนินการทั้งหมด ทั้งงานวิชาการและงานส่งเสริมตุลาการเป็นหน้าที่ของ “เรื่องนี้เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่มาติดต่อราชการกับศาล เพราะการที่จะเดินทางมาศาลจะได้มีการเตรียมหลักฐานเอกสารรวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆให้เพียงพอเพื่อได้รับความสะดวกในการยื่นประกันตัว ในช่วงเดือน ม.ค.63 ทุกศาลทั่วประเทศจะต้องมีข้อมูลประกันตัวติดทุกศาลเพื่อประชาชนมาศาลต้องรู้ข้อมูล” ศาลมีการตรวจราชการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ซึ่งตนก็เดินทางไปโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นการตรวจโดยสภาพความจริง เราจะไปดูว่ามีการดำเนินการแล้วหรือไม่ หรือมีข้อขัดข้องที่จะแนะนำ หรือขอความช่วยเหลือจากสำนักงานศาลยุติธรรม อย่างไรหรือไม่ โดยที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ ก็พบว่าทุกศาลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทุกศาลมีความประสงค์ที่จะให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการที่ศาล โดยที่ผ่านมา ศาลได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนผ่านจากเพจ “ V love COJ” ซึ่งเป็นระบบที่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม หรือเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชน โดยประชาชนชื่นชมว่าการให้ข้อมูลข่าวสารของศาล ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น “ตรงนี้จะทำให้ประชาชนไม่ถูกหลอก เพราะเมื่อการเข้าถึงข้อมูลได้ ก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ประสงค์ไม่ดีนำข้อมูลที่ไม่จริงมาหลอกให้ประชาชนต้องสูญเสียเงินและทรัพย์สิน” ขอขอบคุณ ภาพ : AFP

ไม่มีความคิดเห็น: