ตร.ทำอินโฟกราฟิกแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงช่วงรถติดปีใหม่63

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำ อินโฟกราฟิกแนะนำเส้นทางเลี่ยง-ทางเลือก การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำ อินโฟกราฟิกแนะนำเส้นทางเลี่ยง – ทางเลือก รวบรวมแผนที่การเดินทางใน ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคอีสาน รวมทั้งเบอร์โทรฉุกเฉิน และข้อควรปฏิบัติในการเดินทาง พร้อมทั้งมาตรการ การเตือนภัยต่างๆให้กับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยแนบรูปภาพ อินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย ประชาชนสามารถดาวโหลดไฟล์ภาพที่มีความละเอียดสูงได้ที่ กองสารนิเทศ ขอขอบคุณ ข้อมูล : https://www.sanook.com/news/7988690/

ไม่มีความคิดเห็น: