กรมควบคุมมลพิษ งดใช้รถส่วนตัวทุกวันพุธ นำร่องลดมลพิษ PM2.5 เริ่มวันนี้วันแรก

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงนี้ซึ่งมีอากาศหนาวเย็น สภาพความกดอากาศต่ำมีปริมาณฝุ่นละอองเกิดการสะสม ทำให้เกิดปัญหาค่าฝุ่นจะเกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็ก คนชราและผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย ทั้งนี้ เขม่าควันจากรถยนต์ เป็นต้นเหตุและแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดร้อยละ 72 กรมควบคุมมลพิษจึงรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดการใช้ยานยนต์ส่วนตัว และหันมาใช้บริการรถสาธารณะทดแทน เพื่อบรรเทาปริมาณฝุ่นละอองลง โดยกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ระดับอธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้ร่วมใจกันเป็นหน่วยงานนำร่องงดใช้รถยนต์ส่วนตัวขับขี่มาทำงานทุกวันพุธ โดยจะเริ่มวันนี้ (18 ธ.ค.) เป็นวันแรก และหันมาใช้บริการภาคขนส่งสาธารณะ หรือบริการรถไฟฟ้า เดินทางมาทำงานทดแทน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างของหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ในการลดปัญาหาฝุ่นละออง PM2.5 จากแหล่งกำเนิดยานยนต์ขนส่ง ซึ่งพนักงานกว่า 549 คน มีรถยนต์ 168 คัน พร้อมใจให้ความร่วมมือเพื่อทำให้เป็นตัวอย่างของส่วนหนึ่งในการลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆ แต่หากมีการรณรงค์ และร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ขยายความร่วมมืองดใช้รถยนต์โดยไม่จำเป็น จากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยอาจเลือกวันที่สะดวกวันไหนก็ได้ในสัปดาห์ จะทำให้สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองไม่รุนแรง ไม่เป็นปัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว นายประลอง กล่าวอีกว่า ตนเองก็จะไม่นำรถยนต์ส่วนตัวออกมาใช้ทำงาน โดยจะออกจากบ้านในช่วยเช้าโดยใช้บริการรถสาธารณะ และรถไฟฟ้าเดินทางมาที่กรมควบคุมมลพิษ เช่นเดียวกันกับพนักงานทุกคนด้วย นอกจากนี้ ภาครัฐได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 ภายในปี 2564 และ 2565 และปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่เทียบเท่ายูโร 5 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 และบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป อีกทั้งเร่งระบบคมนาคมขนส่งรถไฟฟ้าครอบคลุมเมืองหลัก พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานป้องกันมลพิษระดับสูง และไม่เผาเศษพืชเกษตร หรือวัสดุต่างๆในที่โล่งการ จะทำให้ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศลดน้อยลง ขอขอบคุณ ข้อมูล : https://www.sanook.com/news/7985414/

ไม่มีความคิดเห็น: