กรมขนส่ง ย้ำใช้ใบขับขี่พกพารุ่นเก่าควบคู่ใบขับขี่ดิจิทัลได้ แสดงผ่านแอปฯ

          กรมขนส่งฯ ย้ำประชาชนยังใช้งานใบขับขี่พกพารูปแบบเก่า หรือใบขับขี่ดิจิทัล ผ่านทางแอปฯ DLT QR Licence ได้แล้วแต่ความสะดวกในการใช้งาน

          วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 รองรับการแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่ามีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัวได้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้แนวทางการแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถที่มีความชัดเจน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด


          กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดให้ผู้ขับขี่รถสามารถแสดงใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถได้ แต่เฉพาะผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดที่มีคิวอาร์โค้ดเท่านั้น โดยสามารถแสดงใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence หรือบันทึกภาพหน้าจอ (Capture) จากแอปฯ หรือ แสดงภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงสามารถทำสำเนาใบอนุญาตขับรถเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้

          ทั้งนี้ การบันทึกภาพหน้าจอ ถ่ายภาพ หรือทำสำเนา ต้องปรากฏข้อมูลใบอนุญาตขับรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องปรากฏเครื่องหมายคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ชัดเจนสามารถสแกนข้อมูลได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence จึงสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตรได้ข้อมูลจาก สำนักข่าว INN, https://car.kapook.com/view215956.html

ไม่มีความคิดเห็น: