ภาคเหนือ-อีสาน เตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง สุดแปรปรวน ก่อนอากาศเย็นลง

     นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า อิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 24-25 ม.ค. ที่ผ่านมา ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 5 จังหวัด ได้แก่

       - พิจิตร

       - อุดรธานี

       - หนองบัวลำภู

       - นครพนม

       - สกลนคร 

     พื้นที่ทั้งหมดนี้ รวมเป็น 13 อำเภอ 23 ตำบล 109 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 284 หลัง เสาไฟฟ้าโค่น 45 ต้น ศาลาริมทาง 1 หลัง วัด 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน

     เจ้าหน้าที่รัฐรายนี้ เผยอีกว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยด่วน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ประเมิน และจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ต่อไป

ประสานหน่วยงานรัฐเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิด

     อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในระยะนี้พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ปภ. จึงได้ประสานจังหวัด รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด

     อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังอันตรายจากภาวะพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

     ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

อุตุฯ เตือน อีสานอากาศแปรปรวน

     ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนว่า วันนี้ (26 ม.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสภาพอากาศแปรปรวน หลายพื้นที่มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก ส่วนภาคกลางและภาคตะันออกอาจเกิดฝนฟ้าคะนอง

     หลังจากนั้น ในวันที่ 27-28 ม.ค. นี้ อุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส จึงแนะนำให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลง

ไม่มีความคิดเห็น: