พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลด 60 สตางค์ต่อลิตร (30 ม.ค.63)

      อัปเดตราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (30 ม.ค.) น้ำมันทุกชนิดลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร โดยทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ในกลุ่มบริษัท ปตท. และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะปรับราคา เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

      ราคาน้ำมันวันนี้ (29 ม.ค.2563)

         - แก๊สโซฮอล 91 / 25.98 บาทต่อลิตร

         - แก๊สโซฮอล 95 / 26.25 บาทต่อลิตร

         - แก๊สโซฮอล E20 / 23.24 บาทต่อลิตร

         - แก๊สโซฮอล E85 / 19.44 บาทต่อลิตร

         - ดีเซล / 27.09 บาทต่อลิตร

         - เบนซิน 95 / 33.66 บาทต่อลิตร

         - ก๊าซ CNG (NGV) / 15.35 บาทต่อลิตร

      ราคาน้ำมัน 30 ม.ค.2563 ปรับลดลงทุกชนิด 60 สตางค์ต่อลิตร

         - เบนซิน 95 / 33.06 บาทต่อลิตร

         - แก๊สโซฮอล์ 95 : / 25.65 บาทต่อลิตร

         - แก๊สโซฮอล์ 91 / 25.38 บาทต่อลิตร

         - E20 / 22.64 บาทต่อลิตร

         - E85 / 19.04 บาทต่อลิตร

         - ดีเซล / 26.49 บาทต่อลิตร

         - B20 / 23.49 บาทต่อลิตร

 

ที่มา : ปตท., https://news.mthai.com/general-news/792050.html

ไม่มีความคิดเห็น: