กุยช่ายขาวแพงหนัก หลังเจอวิกฤติภัยแล้ง ราคาสูงกิโลละ 100 บาท

              เกษตรกรปลูกกุยช่ายขาว-กุยช่ายเขียว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ยอมลดพื้นที่ปลูกกุยช่ายลง ถึงแม้ว่าตลาดจะมียอดการสั่งซื้อสูง หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

              วันที่ 22 ส.ค. 62 บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4  ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  นับเป็นพื้นที่หลักสำคัญ  ในการปลูกกุยช่ายขาว และกุยช่ายเขียว แปลงใหญ่ จากสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เขื่อน ลดการระบายน้ำช่วยเหลือ ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก 

              นางสำรวย อายุ 59 ปี ชาวบ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดมากว่า 50 ปี พึ่งเคยเจอวิกฤตภัยแล้งหนักในปีนี้ นอกจากชาวบ้านจะขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ถึงขั้นต้องซื้อน้ำบรรจุถัง แทนน้ำประปาที่มีกลิ่นเหม็นโคลนตมแล้ว

              ชาวบ้านหมู่บ้านแห่งนี้ ที่ยึดอาชีพปลูกกุยช่ายขาว-กุยช่ายเขียวลักษณะนาแปลงใหญ่ เนื้อที่มากกว่า 700 ไร่ ส่งตลาดกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำไปฉีดรด ต้นกุยช่าย จากปกติช่วงมีน้ำจะรดวันละ 2-3 รอบ แต่ในช่วงนี้ต้องรดน้ำวันละครั้ง ทำให้ต้นกุยช่ายไม่สมบูรณ์ใบลีบแห้ง ไม่เพียงพอความต้องการของตลาดที่สั่งซื้อเข้ามา จึงทำให้กุยช่ายขาวราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100 -110 บาท

              ขณะเดียวกันเกษตรกรหลายรายได้ยกเลิกการปลูกกุยช่ายไปในปีนี้ โดยหันไปปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยประเภทถั่วฝักยาวแทนเพื่อสร้างรายได้เสริม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งจึงจะหันมาทำการปลูกกุยช่ายในรอบใหม่


ขอขอบคุณ

ข้อมูล : https://www.sanook.com/news/7872966/

ไม่มีความคิดเห็น: