ทางการเชียงใหม่สั่งปิดรีสอร์ตรุกป่าสงวน บนม่อนแจ่ม ขีดเส้นตายใน 30 วัน

          ทางการเชียงใหม่สั่งปิดรีสอร์ตบนม่อนแจ่ม หลังรุกป่าสงวน ขีดเส้นตายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีประกาศ

          วันที่ 16 มกราคม 2563 อมรินทร์ ทีวี รายงานว่า ทางการอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ตามกฎหมาย ลงนามโดยนายกฤตพล รชตเมธานนท์ รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม

          สำหรับสาเหตุที่สั่งระงับ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ต.แม่แรม, ต.โปงแยง ได้ประกอบธุรกิจสถานที่พักทั้งถาวรหรือชั่วคราว คิดอัตราค่าบริการเป็นแนวธุรกิจ ซึ่งทางเจ้าหนักงานไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ ดังนั้นจึงขอระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ประกาศ เนื่องจากเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสภาพแวดล้อม และคนที่ประกอบธุรกิจได้ จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเท่านั้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

ไม่มีความคิดเห็น: