สลากกินแบ่งรัฐบาล เผยโฉม บัตรผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล แก้ปัญหาสลากเกินราคา

สลากกินแบ่งรัฐบาล เผยโฉม บัตรผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดตัวแล้ว เพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคา โดย พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดทำบัตรประจำตัวผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ว่า ขณะนี้ สำนักงานฯ ได้จัดทำบัตรประจำตัว ให้กับผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล กว่า 100,000 ราย เพื่อใช้ในการแสดงตนว่าเป็นผู้ซื้อ-จองสลาก กินแบ่งรัฐบาล นำมาจำหน่ายให้กับประชาชน ภายในบัตรจะระบุข้อมูล ชื่อ นามสกุล พร้อมรหัสคิวอาร์โค้ด


สลากกินแบ่งรัฐบาล 
ทั้งนี้ ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ จะต้องแสดงบัตรให้เห็นขณะที่จำหน่ายสลาก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ก่อนซื้อ และให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ตรวจสอบการจำหน่าย ตลอดจนใช้แสดงตนเมื่อไปรับสลาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ด้วย

สลากกินแบ่งรัฐบาล 

การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ค้าสลากรายย่อยฯ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อต้องการจัดระเบียบ และเก็บข้อมูลผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ให้ชัดเจนขึ้น เป็นไปตามนโยบายสลากกินแบ่งรัฐบาล 4.0 โดยเมื่อระบบสมบูรณ์แล้ว จะทราบข้อมูลการจำหน่ายสลากในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการซื้อ-ขายสลาก ในระบบซื้อ-จองล่วงหน้า ฯ ในแต่ละงวด สถานที่จำหน่าย ตลอดจนตรวจสอบการขายเกินราคา เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการตัดสิทธิและยกเลิกการลงทะเบียน เป็นต้น โดยบัตรดังกล่าว จะมีอายุถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 หลังจากนั้น สำนักงานฯ จะออกบัตรใหม่ให้อีกครั้ง ซึ่งจะมีการเพิ่มภาพถ่ายเจ้าของบัตรและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะกำหนดภายหลัง ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะส่งบัตรไปในกล่องสลาก สำหรับผู้ทำรายการจองสลากงวดวันที่ 16 มีนาคม 2562 ซึ่งจะรับสลากในวันที่ 7 มีนาคม 2562
สลากกินแบ่งรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม บัตรผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ เป็นบัตรที่ใช้แสดงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น ในส่วนของการทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ จะต้องใช้บัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย หรือใช้ user id เพื่อเข้าระบบผ่านแอป Krungthai NEXT หรือใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการทำรายการที่สาขาตามปกติ

ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2019/lottery-glo-card/

โปรแกรมหวย richmantool

ไม่มีความคิดเห็น: