เปิดลิสต์ 12 มาตรการ แก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ของรัฐบาล อย่างเป็นรูปธรรม

       เปิดลิสต์ 12 มาตรการ แก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ของรัฐบาล อย่างเป็นรูปธรรม หลัง ครม. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาร่วมกัน

       จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ 12 มาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อีกทั้งต้องการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาฝุ่นแต่อย่างใด

       ล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2563 ไทยพีบีเอส ได้มีการสรุป 12 มาตรการที่รัฐบาลเริ่มจัดการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ ได้แก่

       1. ขยายพื้นที่จำกัดรถบรรทุกเข้ากรุงเทพฯ จากวงแหวนรัชดาภิเษกเป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก

       2. ห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ชั้นในกรุงเทพฯ ในวันคี่ เดือนมกราคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2563

       3. เพิ่มชุดตรวจควันดำเป็น 50 ชุด ครบ 50 เขตกรุงเทพฯ

       4. ตรวจเข้มควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก

       5. ตรวจโรงงาน พบค่าฝุ่นเกิด สั่งแก้ไขหรือหยุดประกอบกิจการ

       6. ลดฝุ่นจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าและอื่น ๆ

       7. ห้ามเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

       8. ควบคุมการเผาในที่โล่งช่วงวิกฤติฝุ่น ตามท้องถิ่นต่าง ๆ

       9. ลดราคาน้ำมันที่มีกำมะถันไม่เกิน 10 PPM เป็นน้ำมันก่อให้เกิดฝุ่นน้อย

       10. รณรงค์ลดใช้รถส่วนตัว และรถราชการต้องผ่านมาตรฐานควันดำทุกคัน

       11. สนับสนุนจัดโครงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ดีเซล ที่มีอายุเกิน 5 ปี

       12. สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

ไม่มีความคิดเห็น: