ลำปางแล้งหนักมาก เผยภาพแพจอดสนิทหลังน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ทะแห้งเหือด

            ภาพมุมสูงแล้งหนักอ่างเก็บน้ำชื่อดัง กลายสภาพเป็นทุ่งดินแตกระแหงบริเวณกว้าง และยังทำให้แพที่เคยมีนักท่องเที่ยวไปนั่งแพต้องจอดสนิทปิดบริการชั่วคราว

            จากปัญหาฝนทิ้งช่วงและปัญหาภัยแล้งใน จ.ลำปาง ยังคงคุกคามในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำแม่ทะ หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดี อ่างเก็บน้ำวังเฮือ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำชื่อดัง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ของชาวลำปาง

            โดยจากการไปสำรวจบริเวณแพกลางน้ำ แพลอยน้ำ หรือ แพชุมชนวังเฮือทะเลลำปางที่เคยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว  ในการนั่งรับประทานอาหารของเอกชนรายหนึ่งซึ่งเคยเปิดให้บริการ

            บริเวณริมอ่างเก็บน้ำขณะนี้แพกลางน้ำที่เคยมีมากกว่า 10 ลำ ขณะนี้แพต้องจอดทิ้งร้างกลางสายน้ำ เพราะสายน้ำที่แห้งขอด บริเวณกลางอ่างเก็บน้ำ จากภาพมุมสูงมองเห็นได้ว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ มีสภาพอ่างที่แห้งขอดเหลือน้ำประมาณ 30 % หรือคิดเป็นปริมาณน้ำ 850,000 ลูกบาศก์เมตร          

            โดยอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ปกติจะมีน้ำ  2,800,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งดังกล่าว กระทบอย่างหนักกับผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยปกติจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานั่งแพเพื่อทานอาหารบริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าว

            ซึ่งขณะนี้อ่างเก็บน้ำแห้งแล้ง ทำให้แพบริการนักท่องเที่ยวไม่สามารถเปิดบริการได้ ต้องปิดตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาและไม่มีน้ำไหลเข้าอ่าง ส่งผลกระทบให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ทั้งด้านน้ำที่จะนำไปใช้อุปโภคและบริโภคหรือเลี้ยงสัตว์      

            จากการสอบถาม นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานลำปางเปิดเผยว่า หากไม่มีน้ำหรือน้ำฝน ไหลเข้าอ่าง น้ำจะหมดกลางเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอน ขณะเดียวกันขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนี้

 

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : https://www.sanook.com/news/7841874/

ไม่มีความคิดเห็น: