เงินช่วยชาวนา อนุมัติเพิ่ม รับสูงสุดครัวเรือนละ 20,000 ทยอยโอนเข้าบัญชี

ข่าวดีของชาวนา รัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่ม สนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว และเงินทุนช่วยการผลิต ไร่ละ 500 สูงสุดครัวเรือนละ 20,000 บาท ทยอยโอนเงินให้ภายใน 30 เมษายน 2563 จากกรณี รัฐบาลมีมติเห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยก่อนหน้านี้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือ "ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว" เฉพาะเกษตรกรรายย่อย อัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทนั้น อ่านข่าว : ชาวนาเฮ รัฐบาลเคาะจ่ายเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวข้าว สูงสุดครอบครัวละ 1 หมื่น ล่าสุด (3 ธันวาคม 2562) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 รายงานว่า มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการ สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/2563 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งทยอยโอนเงินช่วยชาวนาที่ขึ้นทะเบียน จำนวนกว่า 4.57 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งจะได้เงินทั้งหมด 2 ส่วน รวมกันสูงสุดครัวเรือนละ 20,000 บาท ดังนี้... 1. เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ (ได้สูงสุด 10,000 บาท) โอนเงินให้ครบทั้งหมด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 2. เงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ (ได้สูงสุด 10,000 บาท) โอนเงินให้ครบทั้งหมด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จะนำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 ส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย ธ.ก.ส. จะเป็นผู้พิจารณาว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเก็บเกี่ยวจริง และไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีเงื่อนไขว่า พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล เว้นแต่เกษตรกร จะนำพื้นที่ประสบภัยนั้น ไปแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน ขอขอบคุณ ข้อมูล : https://money.kapook.com/view217935.html

ไม่มีความคิดเห็น: