มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา กัญชา เวชศาสตร์ หลักสูตรแรกของไทย

     

จุดเด่นของหลักสูตร
          - เป็นหลักสูตรกัญชาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย 

          - รวบรวมองค์ความรู้วิชากัญชาที่สอนใน 20 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา
  
          - ฝึกงานจากสถานที่จริง

          - มีโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศกับผู้ผลิตกัญชาโดยตรง 

          เริ่มเปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 034-773905

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์ หลักสูตรแรกของประเทศไทย มีพาศึกษาดูงานต่างประเทศกับผู้ผลิตกัญชาโดยตรง 

          วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกประกาศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย 


ขอขอบคุณ

ข้อมูล : https://education.kapook.com/view213411.html

ไม่มีความคิดเห็น: