ประโยคขอลาหยุดในภาษาอังกฤษ พูดอย่างไรได้บ้าง

อาการเจ็บป่วย ทำให้ไปเรียน/ทำงานไม่ไหว หรือมีธุระจำเป็นที่จะต้องขอลาหยุด เกิดได้กับทุกคนเป็นเรื่องปกติ แต่คงไม่ถูกใจคุณครูหรือหัวหน้างานนักหรอกที่จะขอลาหยุด ในเมื่อจำเป็นจริงๆ เราก็ควรจะมีประโยคพูดที่ทำให้คนฟังเข้าใจและเห็นใจด้วยประโยคที่สุภาพและแจ้งเหตุผลที่เหมาะสม เหมือนกับตัวอย่างที่เรานำมาฝากในวันนี้ ลองเลือกนำไปใช้ดูนะคะ           ประโยคขอลาหยุด           ในภาษาอังกฤษ           I’m very much regret to inform you that Ican not come to (work or Study) due to a doctor appointment.ฉันรู้สึกเสียใจมากที่ไม่สามารถไป (ทำงาน/เรียน) ได้เนื่องจากฉันมีนัดพบแพทย์            Please forgive me for being unable to go to (work or Study) today, I think I’m coming down with the flu.ต้องขอโทษค่ะ ที่ไม่สามารถไป (ทำงาน/เรียน) ได้ในวันนี้ ฉันรู้สึกเป็นไข้หหวัด            I can’t stop coughing and I don’t want to spread the inflection to others therefore I call in sick.ฉันไอไม่หยุดเลยและไม่อยากให้คนอื่นติดเชื้อ จึงโทรมาขออนุญาตลาป่วย            I’ll be on funeral leave from…(date)…to…(date)…IF somethingurgent comes up, you can reach me on my cell phone.ฉันจะลากิจเพื่อไปงานศพในวันที่…ถึง…ถ้าหากมีเรื่องเร่งด่วนอะไร คุณสามารถติดต่อฉันได้ทางมือถือ            Please allow me to take a day off, I have to attend my son’s school play ;however, I will be in touch with the office on a regular basis.ได้โปรดอนุญาตให้ฉันหยุดงาน 1 วัน ฉันต้องไปงานแสดงของโรงเรียนของลูกชาย แต่ฉันจะติดต่อกับทางสำนักงานเป็นระยะ คำศัพท์เกี่ยวกับการลางาน    -  Leave : การลางาน    - Take a day off : หยุดงาน    - Call in sick : โทรลาป่วย
ขอขอบคุณข้อมูล : https://teen.mthai.com/education/164529.html

ไม่มีความคิดเห็น: